Kiedy mamy do czynienia z opóźnionym rozwojem mowy? Trudno jednoznacznie wyznaczyć konkretną granicę, ale jeżeli dziecko 2-3 letnie  posługuje się głównie gestami i komunikacją pozawerbalną, jest to z pewnością sygnał alarmowy. Warto skonsultować z logopedą, czy opóźnienie w rozwoju mowy jest proste (tzw. SORM) czy jednak towarzyszą mu inne zaburzenia, których rodzic na pierwszy rzut oka może nie dostrzegać (tzw. NORM). Nie warto słuchać rad typu: „Chłopcy mówią później”, „Daj mu jeszcze czas”. Jedne dzieci rzeczywiście same zaczną komunikować się werbalnie, inne natomiast będą potrzebowały wsparcia. Każdą wątpliwość warto skonsultować ze specjalistą.

Powrót do oferty