Jestem neurologopedą, magistrem filologii polskiej i oligofrenopedagogiem. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach, staram się na bieżąco śledzić wszelkie  publikacje dotyczące logopedii pojawiające się na rynku wydawniczym.

Z moich obserwacji wynika, że opieka logopedyczna w placówkach przedszkolnych i szkolnych często jest niewystarczająca. Opieką logopedyczną zazwyczaj obejmowane są dzieci starsze, 5 – 6 letnie. Z punktu widzenia logopedy natomiast najlepiej prowadzić terapię z dziećmi młodszymi, 3-4 letnimi, gdyż efekty są widoczne najszybciej. Im dłużej wada utrwalana jest przez dziecko, tym trudniej ją zlikwidować. Ale nie ma rzeczy niemożliwych. Serdecznie zapraszam na konsultację.