LogoSens

Magdalena Krupińska

86-300 Grudziądz
ul. Chełmińska 115/6 (na domofonie: logopeda)

86-300 Grudziądz

 

kontakt@logosens.com.pl
+48 669 487 989

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie firma Gabinet Logopedyczno-Terapeutyczny LOGOsens Magdalena Krupińska z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 115/6,  tel. 669487989, e-mail: kontakt@logosens.com.pl

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako dobrowolnej zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty będące zaangażowane w kontakt oraz podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia danych w zakresie świadczenia usług hostingu.

  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.